18. 10. 2019  13:58 Lukáš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Štúdium antiproliferačného a apoptotického potenciálu novosyntetizovaných derivátov berberínu
Názov témy anglicky: Study of antiproliferative and apoptotic potential of newly synthesized berberine derivatives
Stav témy: schválené (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ľuboš Čipák, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ľuboš Čipák, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce bude porovnanie antiproliferačného účinku novosyntetizovaných derivátov berberínu. Pri najúčinnejších derivátoch berberínu bude použitím prietokovej cytometrie a ďalších molekulárno-biologických techník stanovená ich schopnosť indukovať programovanú bunkovú smrť - apoptózu. Analýzou jednotlivých signálnych dráh zapojených do regulácie apoptózy sa pokúsime poodhaliť molekulárny mechanizmus apoptotického účinku testovaných derivátov berberínu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BBT biochémia a biomedicínske technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.