Sep 24, 2019   11:49 a.m. Ľuboš
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Produkcia chirálnych laktónov s celobunkovým katalyzátorom
Title of topic in English: Production of Chiral Lactones with Whole Cell Catalyst
State of topic: approved (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Viera Illeová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Viera Illeová, PhD.
Summary: Cieľom DP je vyšetrovanie inaktivácie enzýmu cyklohexanón monooxygenázy (CHMO). Tento enzým v bunkách E.coli katalyzuje oxidáciu cyklických ketónov na chirálne laktóny používané ako liečivá. Budú sa merať jednoduché priebehové krivky s rôznou začiatočnou koncentráciou substrátu (ketónu) a buniek (katalyzátora). Bude sa sledovať aj vratnosť inaktivácie produktom. Keďže ide o dvoj substrátovú reakciu kde vystupuje ako druhý reaktant kyslík, súčasťou práce bude aj meranie vplyvu procesných parametrov (prietok vzduchu, otáčky a typ miešadla) na objemový koeficient prestupu kyslíka( kLa). Práca je súčasťou bežiaceho projektu APVV-14-0394.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Omezení dle studia
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

Programme
I-CHEI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.