27. 9. 2020  4:54 Cyprián
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Sledovanie obsahu vybraných parametrov v mäsových výrobkoch
Názov témy anglicky:
Monitoring the content of selected parameters in meat products
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Ing. Ladislav Staruch, PhD.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie - ÚPV FCHPT
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Sledovanie obsahu bielkovín, tuku, soli, vody vo vybraných mäsových výrobkoch budú predmetom štúdia tejto práce.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.