21. 10. 2020  14:43 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Sledovanie obsahu vybraných parametrov v mäsových výrobkoch
Názov témy anglicky: Monitoring the content of selected parameters in meat products
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Ing. Ladislav Staruch, PhD.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie - ÚPV FCHPT
Max. počet študentov:2
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Sledovanie obsahu bielkovín, tuku, soli, vody vo vybraných mäsových výrobkoch budú predmetom štúdia tejto práce.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.