18. 8. 2019  12:05 Elena, Helena
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Sledovanie profilu mastných kyselín a vlastnosti mäsa mangalíc vplyvom rôznej kŕmnej zmesi a zelenej pastvy
Názov témy anglicky: Monitoring fatty acid profile and characteristics of the meat Mangalice influence of different feed mixtures and green pasture
Stav témy: schválené (prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ladislav Staruch, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie - ÚPV FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ladislav Staruch, PhD.
Abstrakt: Kvalita mäsa ako aj kvalita tuku Mangalíc je výrazne ovplyvnená krmivom. Sledovať zmeny obsahu jednotlivých mastných kyselin v časovej závislosti od prídavku vybraných surovín v krmive bude predmetom štúdia v predkladanej práci.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-POHYKO potraviny, hygiena, kozmetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.