Oct 19, 2019   2:03 p.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: CFD modelovanie prebublávaného miešaného bioreaktora
Title of topic in English: CFD modelling of gas-liquid stirred bioreactor
State of topic: approved (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Stopka, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Ján Stopka, CSc.
Summary: Cieľom projektu bude zostaviť matematický model miešaného bioreaktora s prebublavaním. Jedná sa o sústavu parciálnych diferenciálnych rovníc, riešením ktorých sa získa obraz o rýchlostných, koncentračných a teplotných poliach v bioreaktore. Diplomová práca bude riešená v rámci projektu APVV-15-0227, Imobilizované rekombinantné mikroorganizmy pre biotechnologickú produkciu chemických špecialít pomocou biokatalytických kaskádových reakcií.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-CHEI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.