9. 12. 2019  9:58 Izabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Automatizované generovanie aplikačného rozhrania v procesne orientovaných systémoch
Názov témy anglicky: Automatic generation of application interface in process oriented systems
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť a implementovať modul pre procesný server, ktorý zabezpečuje dynamické vytváranie aplikačného rozhrania z poskytnutých procesných modelov. Aplikačné rozhranie vytvorené modulom je automatizovane testované a poskytuje kompletnú dokumentáciu k rozhraniu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-API aplikovaná informatikaI-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.