20. 9. 2019  22:16 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Personalizovaný procesný asistent študenta
Názov témy anglicky: Personalized process based assistant of a student
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť a implementovať procesne orientovanú aplikáciu pre univerzitného študenta, ktorá plní rolu osobného asistenta. Aplikácia užitočným a komfortným spôsobom poskytuje informácie o štúdiu a univerzite. Procesne orientovaná aplikácia je prepojená s aplikačným serverom pre perzistenciu používateľských dát.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-API aplikovaná informatikaI-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.