19. 9. 2019  23:42 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Využitie železanov pri dočisťovaní odpadných vôd
Názov témy anglicky: Utilization of Ferrates(VI) in waste water treatment
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganickej technológie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 4
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Abstrakt: Nová metóda čistenia odpadových vôd umožňuje rýchlu oxidáciu a odstránenie organických a anorganických nečistôt. Železan je nezvyčajná a silno oxidačná forma železa, ktorá je potenciálne menej nebezpečnou čistiacou látkou ako chlór.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FCHPT43407_4B Telesná výchova
FCHPT43405_4P Telesná výchova
FCHPT43407_4B Telesná výchova