20. 10. 2019  2:59 Vendelín
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Elektrochemické metódy likvidácie mikropolutantov vo vodách
Názov témy anglicky: Electrochemical methods of disposal of micropollutants in waters
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganickej technológie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Abstrakt: Úlohou tohto projektu je sumarizovať informácie o možnosti likvidácie organických mikropolutantov elektrochemickými metódami vo vodnom prostredí.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FCHPT43407_4B Telesná výchova
FCHPT43407_4B Telesná výchova
FCHPT43405_4P Telesná výchova