26. 8. 2019  5:50 Samuel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Spracovanie odpadového popolčeka z výroby celulózy
Názov témy anglicky: Processing of waste ash from cellulose production
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jana Jurišová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganickej technológie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jana Jurišová, PhD.
Abstrakt: Skúmanie možností využitia odpadového popolčeka (vzniknutého spaľovaním odpadových kalov) z výroby celulózy na využiteľné produkty. Hlavnou súčasťou popolčeka sú sírany, chloridy a uhličitany sodné a draselné. V tejto práci sa bude skúmať kryštalizácia látok z vodných roztokov Na2SO4 – K2SO4 – KCl – NaCl.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.