21. 9. 2019  23:55 Matúš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Mikrobiálna produkcia a separácia kyseliny itakónovej
Název tématu anglicky: Microbial Production and Separation of Itaconic acid
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Viera Illeová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Viera Illeová, PhD.
Abstrakt: Hlavnou úlohou projektu je uskutočniť detailný návrh bioreaktora na výrobu kyseliny itakónovej fermentačne s vláknitými hubami Aspergillus terreus. Pre tento výpočet je nutné riešiť materíálovú a entalpickú bilanciu, ako aj miešanie a vzdušnenie fermentora. V súčasnosti tradične pofermentačné spracovanie média zahŕňa kryštalizáciu produktu, ale túto kyselinu je možné separovať aj pomocou reaktívnej destilácie alebo adsorpcie. Preto súčasťou bakalárskej práce bude ekonomické porovnanie rôznych spôsobov separácie tohto produktuOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-CHI chemické inžinierstvo-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.