Oct 22, 2019   10:43 a.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Mikrobiálna produkcia a separácia kyseliny itakónovej
Title of topic in English: Microbial Production and Separation of Itaconic acid
State of topic: approved (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Viera Illeová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Viera Illeová, PhD.
Summary: Hlavnou úlohou projektu je uskutočniť detailný návrh bioreaktora na výrobu kyseliny itakónovej fermentačne s vláknitými hubami Aspergillus terreus. Pre tento výpočet je nutné riešiť materíálovú a entalpickú bilanciu, ako aj miešanie a vzdušnenie fermentora. V súčasnosti tradične pofermentačné spracovanie média zahŕňa kryštalizáciu produktu, ale túto kyselinu je možné separovať aj pomocou reaktívnej destilácie alebo adsorpcie. Preto súčasťou bakalárskej práce bude ekonomické porovnanie rôznych spôsobov separácie tohto produktuLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.