1. 10. 2020  2:17 Arnold
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Mikrobiálna produkcia a separácia kyseliny itakónovej
Názov témy anglicky:
Microbial Production and Separation of Itaconic acid
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:2018/2019
Navrhol:
Abstrakt: Hlavnou úlohou projektu je uskutočniť detailný návrh bioreaktora na výrobu kyseliny itakónovej fermentačne s vláknitými hubami Aspergillus terreus. Pre tento výpočet je nutné riešiť materíálovú a entalpickú bilanciu, ako aj miešanie a vzdušnenie fermentora. V súčasnosti tradične pofermentačné spracovanie média zahŕňa kryštalizáciu produktu, ale túto kyselinu je možné separovať aj pomocou reaktívnej destilácie alebo adsorpcie. Preto súčasťou bakalárskej práce bude ekonomické porovnanie rôznych spôsobov separácie tohto produktuObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHI chemické inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.