25. 8. 2019  4:18 Ľudovít
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Pochopenie mechanizmu účinku nových antidepresívnych liekov
Názov témy anglicky: Understanding the mechanism of action of novel antidepressant drugs
Stav témy: schválené (prof. Ing. Marián Valko, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mr.sc. Eliahu Dremencov, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Mr.sc. Eliahu Dremencov, PhD.
Abstrakt: The aim of the project will be to learn about the mechanisms of action of the drugs with anxiolytic and antidepressant potential, such as pyridoindole derivatives and ligands of trace amine-associated receptor-1 (TAAR1). Student will learn how the new antidepressants are tested, starting with in silico prediction of their effectiveness and finishing in early in vivo testing in laboratory animals. The project will be primarily based on the supervised literature search. However, the student will also have an opportunity to participate in laboratory research and data analysis. The project will be performed in the Institute of Molecular Physiology and Genetics, Centre for Biosciences, Slovak Academy if Sciences.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-BBFFCH biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.