14. 10. 2019  18:45 Boris
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Biosenzory ako analytické nástroje v klinickej chémii
Název tématu anglicky: The biosensors as analytical tools in clinical chemistry
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Jozef Sochr, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav analytickej chémie (FCHPT)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Jozef Sochr, PhD.
Abstrakt: 1. Spracovanie literárnej rešerše z oblasti biosenzorov pri diagnostike ochorení 2. Vývoj elektrochemického biosenzora pre vybraný marker ochorenia Veľká populácia ľudí a zvierat trpí pomerne ťažkými ochoreniami, kde každé ochorenie je sprevádzané určitými príznakmi spojenými s vylučovaním špecifických látok do organizmu. V počiatočnej fáze ochorenia je možné vďaka týmto markerom ochorenie odhaliť ešte pred plným vypuknutím ochorenia a aj úspešne vyliečiť. Analytická koncentrácia samotných markerov v biologických vzorkách je variabilná a často na hranici stopových množstiev. Pri detekcii, resp. kvantifikácii príslušných markerov sa využívajú rôzne analytické metódy a zariadenia aj vrátane biosenzorov. Biosenzor ako nástroj pozostáva z prevodníka a bioreceptora (enzýmy, nukleové kyseliny, hormóny, bunky alebo tkanivá) umožňujúci rýchle, špecifické a vysoko selektívne analýzy. Cieľom práce je vypracovanie literárneho prehľadu o možnostiach biosenzorov a ich aplikovateľnosti pre úlohy klinickej chémie, konštrukcia biosenzora spojená s jeho vývojom pre vybraný analyt.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.