Oct 18, 2019   3:56 p.m. Lukáš
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Biosenzory ako analytické nástroje v klinickej chémii
Title of topic in English: The biosensors as analytical tools in clinical chemistry
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Sochr, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Analytical Chemistry - FCFT
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Jozef Sochr, PhD.
Summary: 1. Spracovanie literárnej rešerše z oblasti biosenzorov pri diagnostike ochorení 2. Vývoj elektrochemického biosenzora pre vybraný marker ochorenia Veľká populácia ľudí a zvierat trpí pomerne ťažkými ochoreniami, kde každé ochorenie je sprevádzané určitými príznakmi spojenými s vylučovaním špecifických látok do organizmu. V počiatočnej fáze ochorenia je možné vďaka týmto markerom ochorenie odhaliť ešte pred plným vypuknutím ochorenia a aj úspešne vyliečiť. Analytická koncentrácia samotných markerov v biologických vzorkách je variabilná a často na hranici stopových množstiev. Pri detekcii, resp. kvantifikácii príslušných markerov sa využívajú rôzne analytické metódy a zariadenia aj vrátane biosenzorov. Biosenzor ako nástroj pozostáva z prevodníka a bioreceptora (enzýmy, nukleové kyseliny, hormóny, bunky alebo tkanivá) umožňujúci rýchle, špecifické a vysoko selektívne analýzy. Cieľom práce je vypracovanie literárneho prehľadu o možnostiach biosenzorov a ich aplikovateľnosti pre úlohy klinickej chémie, konštrukcia biosenzora spojená s jeho vývojom pre vybraný analyt.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.