19. 8. 2019  13:55 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Biosenzory ako analytické nástroje v klinickej chémii
Názov témy anglicky: The biosensors as analytical tools in clinical chemistry
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jozef Sochr, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav analytickej chémie - FCHPT
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jozef Sochr, PhD.
Abstrakt: 1. Spracovanie literárnej rešerše z oblasti biosenzorov pri diagnostike ochorení 2. Vývoj elektrochemického biosenzora pre vybraný marker ochorenia Veľká populácia ľudí a zvierat trpí pomerne ťažkými ochoreniami, kde každé ochorenie je sprevádzané určitými príznakmi spojenými s vylučovaním špecifických látok do organizmu. V počiatočnej fáze ochorenia je možné vďaka týmto markerom ochorenie odhaliť ešte pred plným vypuknutím ochorenia a aj úspešne vyliečiť. Analytická koncentrácia samotných markerov v biologických vzorkách je variabilná a často na hranici stopových množstiev. Pri detekcii, resp. kvantifikácii príslušných markerov sa využívajú rôzne analytické metódy a zariadenia aj vrátane biosenzorov. Biosenzor ako nástroj pozostáva z prevodníka a bioreceptora (enzýmy, nukleové kyseliny, hormóny, bunky alebo tkanivá) umožňujúci rýchle, špecifické a vysoko selektívne analýzy. Cieľom práce je vypracovanie literárneho prehľadu o možnostiach biosenzorov a ich aplikovateľnosti pre úlohy klinickej chémie, konštrukcia biosenzora spojená s jeho vývojom pre vybraný analyt.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.