22. 9. 2019  11:48 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Výskyt rezistentných baktérií v povrchových vodách a možnosti ich eliminácie
Názov témy anglicky: Occurence of antibiotic resistant bacteria in surface water and possibilities of their elimination
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín - ÚPV FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
Abstrakt: Práca je zameraná na monitoring výskytu koliformných baktérií a enterokokov rezistentných voči antibiotikám v rôznych typoch povrchovej vody. U vybraných izolátov je sledovaná miera multirezistencie, schopnosti tvorit biofilm, nadprodukcia efluxných púmp a prítomnosť vybraných génov rezsitencie.Práca sa tiež zaoberá efektivitou inovatívnych technológií zameraných na čistenie vôd.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-VHKP výživa a hodnotenie kvality potravín-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.