Sep 20, 2019   11:39 a.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Výskyt rezistentných baktérií v povrchových vodách a možnosti ich eliminácie
Title of topic in English: Occurence of antibiotic resistant bacteria in surface water and possibilities of their elimination
State of topic: approved (prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Nutrition and Food Quality Assessment - IFSN FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
Summary: Práca je zameraná na monitoring výskytu koliformných baktérií a enterokokov rezistentných voči antibiotikám v rôznych typoch povrchovej vody. U vybraných izolátov je sledovaná miera multirezistencie, schopnosti tvorit biofilm, nadprodukcia efluxných púmp a prítomnosť vybraných génov rezsitencie.Práca sa tiež zaoberá efektivitou inovatívnych technológií zameraných na čistenie vôd.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-VHKP Nutrition and Food Quality Assessment-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.