Oct 19, 2019   4:39 p.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vyhodnotenie prevádzky kalových hospodárstiev na mestských ČOV po rekonštrukcii na odstraňovanie nutrientov
Title of topic in English: Evaluation of sludge treatment units at municipal WWTP after reconstruction to nutrient removal
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Summary: Vyhodnotené budú výsledky ČOV v správe vodárenskej spoločnosti z pohľadu zmien v prevádzke kalového hospodárstva po ich rekonštrukcii na ČOV s odstraňovaním nutrientov. Pozornosť bude venovaná najmä zmenám v produkcii kalov a bioplynu na týchto ČOV. Zároveň budú navrhnuté opatrenia na zvýšenie účinnosti stabilizácie kalov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TOZP Environmental Protection Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.