14. 10. 2019  14:53 Boris
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vyhodnotenie prevádzky kalových hospodárstiev na mestských ČOV po rekonštrukcii na odstraňovanie nutrientov
Názov témy anglicky: Evaluation of sludge treatment units at municipal WWTP after reconstruction to nutrient removal
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Abstrakt: Vyhodnotené budú výsledky ČOV v správe vodárenskej spoločnosti z pohľadu zmien v prevádzke kalového hospodárstva po ich rekonštrukcii na ČOV s odstraňovaním nutrientov. Pozornosť bude venovaná najmä zmenám v produkcii kalov a bioplynu na týchto ČOV. Zároveň budú navrhnuté opatrenia na zvýšenie účinnosti stabilizácie kalov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.