20. 10. 2019  23:17 Vendelín
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Monitoring psychoaktívnych látok v kanalizácii počas festivalov
Názov témy anglicky: Monitoring of psychoactive substances in sewerage during festivals
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude realizovať monitoring často užívaných typov drog na základe analýzy odpadových vôd. Monitoring bude realizovaný na čistiarňach a priorita bude kladená na zlúčeniny ako kofeín, nikotín, kotinín (metabolit nikotínu) či MDMA. Okrem toho sa študent bude zaoberať správaným sa nových typov psychoaktívnych látok alebo dizajnérskych drog v kanalizácii.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.