16. 6. 2019  2:58 Blanka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza dopadu rozpojenia trhov v obchodnej oblasti 4MMC
Stav témy: schválené (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Abstrakt: 1. Z verejne dostupných dát vyhodnoťte, aký dopad by malo rozpojenie trhov v súčasnosti v jednotlivých krajinách. Vyhodnoťte dopad na financie účastníkov trhu, koľko elektriny by sa nepredalo, dopad na odchýlku. 2. Porovnajte dopad decouplingu naprieč rôznymi obdobiami v roku - pri rôznych cenách na trhu. 3. Porovnajte simulácie s reálnym decouplingom v roku 2016. Výstupom bude simulačný nástroj.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ENE elektroenergetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.