Dec 14, 2019   10:47 p.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Výskyt nových typov ilegálnych drog v životnom prostredí
Title of topic in English: The occurrence of new types of illegal drugs in the environment
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Summary: V dnešnej dobe sa značná časť odborných prác v oblasti environmentálnej chémie zameriava na výskyt a správanie sa mikropolutantov v životnom prostredí. Medzi často skúmané zlúčeniny patria aj drogy. V tejto práci sa študent bude zameriavať na výskyt nových typov psychoaktívnych látok v životnom prostredí a tiež bude testovať ich biologickú rozložiteľnosť v podmienkach kanalizácie.



Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.