17. 10. 2019  17:45 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Výskyt nových typov ilegálnych drog v životnom prostredí
Názov témy anglicky: The occurrence of new types of illegal drugs in the environment
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Abstrakt: V dnešnej dobe sa značná časť odborných prác v oblasti environmentálnej chémie zameriava na výskyt a správanie sa mikropolutantov v životnom prostredí. Medzi často skúmané zlúčeniny patria aj drogy. V tejto práci sa študent bude zameriavať na výskyt nových typov psychoaktívnych látok v životnom prostredí a tiež bude testovať ich biologickú rozložiteľnosť v podmienkach kanalizácie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.