Sep 23, 2019   2:32 a.m. Zdenka
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Degradácia či odstraňovanie mikroplastov pomocou progresívnych procesov
Title of topic in English: Degradation or removal of microplasties by progressive processes
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Summary: Polyvinylchlorid (PVC), polypropylén (PP) či polystyrén (PS) patria medzi najrozšírenejšie umelé polyméry na Zemi. Výroba PVC je lacná, no vzrastajú obavy z vplyvu na životné prostredie. PVC, PP či PS sa len obmedzene v životnom prostredí degradujú a sú zdrojom hlavne mikroplastov. V diplomovej práci sa študent zameria na odstraňovanie mikroplastov z rôznych typov vôd. Ako možná technológia okrem pokročilých oxidačných postupov, schopná odstraňovať mikroplasty bude využitá membránová filtrácia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-TOZP Environmental Protection Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.