23. 8. 2019  17:17 Filip
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Degradácia či odstraňovanie mikroplastov pomocou progresívnych procesov
Názov témy anglicky: Degradation or removal of microplasties by progressive processes
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Abstrakt: Polyvinylchlorid (PVC), polypropylén (PP) či polystyrén (PS) patria medzi najrozšírenejšie umelé polyméry na Zemi. Výroba PVC je lacná, no vzrastajú obavy z vplyvu na životné prostredie. PVC, PP či PS sa len obmedzene v životnom prostredí degradujú a sú zdrojom hlavne mikroplastov. V diplomovej práci sa študent zameria na odstraňovanie mikroplastov z rôznych typov vôd. Ako možná technológia okrem pokročilých oxidačných postupov, schopná odstraňovať mikroplasty bude využitá membránová filtrácia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.