18. 11. 2019  0:33 Eugen
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Elektrolytická príprava a charakterizácia Al-Zr zliatin vhodných pre extrémne aplikácie
Název tématu anglicky: Electrochemical preparation and characterization of Al-Zr alloys suitable for extreme applications
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Emília Kubiňáková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Emília Kubiňáková, PhD.
Abstrakt: Hliník-zirkóniové zliatiny sa stávajú v posledných rokoch stále viac atraktívnejšie pre špeciálne aplikácie v napr. vojenskom, leteckom, či nukleárnom priemysle. Prítomnosť zirkónia v zliatinách hliníka v už malých množstvách zlepšuje zvárateľnosť a pevnosť, znižuje náchylnosť ku korózii, či zvyšuje teplotnú odolnosť. Príprava týchto progresívnych kovových materiálov (najčastejšie priamou syntézou) je v súčasnosti veľmi náročná energeticky, technologicky i ekonomicky. Práca sa zaoberá inovatívnou prípravou Al-Zr zliatin elektrolytickým spôsobom v teplotnom intervale okolo 900 °C. Experimentálna časť práce bude zahŕňať hlavne optimalizáciu parametrov výroby (štúdium rôznych základných elektrolytov, rôznych prídavkov elektrochemicky aktívnych látok, či používanie rôzneho prúdového zaťaženia) a následnú charakterizáciu samotných pripravených zliatin.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
FCHPT43403_4B Telesná výchova