Oct 30, 2020   3:00 p.m. Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Elektrolytická príprava a charakterizácia Al-Zr zliatin vhodných pre extrémne aplikácie
Title of topic in English:
Electrochemical preparation and characterization of Al-Zr alloys suitable for extreme applications
State of topic:
approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department:
Department of Inorganic Technology - IICTM FCFT
Max. no. of students:
2
Academic year:2018/2019
Proposed by:
Ing. Emília Mališová, PhD.
Summary: Hliník-zirkóniové zliatiny sa stávajú v posledných rokoch stále viac atraktívnejšie pre špeciálne aplikácie v napr. vojenskom, leteckom, či nukleárnom priemysle. Prítomnosť zirkónia v zliatinách hliníka v už malých množstvách zlepšuje zvárateľnosť a pevnosť, znižuje náchylnosť ku korózii, či zvyšuje teplotnú odolnosť. Príprava týchto progresívnych kovových materiálov (najčastejšie priamou syntézou) je v súčasnosti veľmi náročná energeticky, technologicky i ekonomicky. Práca sa zaoberá inovatívnou prípravou Al-Zr zliatin elektrolytickým spôsobom v teplotnom intervale okolo 900 °C. Experimentálna časť práce bude zahŕňať hlavne optimalizáciu parametrov výroby (štúdium rôznych základných elektrolytov, rôznych prídavkov elektrochemicky aktívnych látok, či používanie rôzneho prúdového zaťaženia) a následnú charakterizáciu samotných pripravených zliatin.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
FCFT
43403_4B Physical education