Oct 16, 2019   10:46 p.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Využiteľnosť červov pri odstraňovaní polystyrénového typu odpadu
Title of topic in English: Use of worms to remove polystyrene waste
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Summary: V diplomovej práci sa študent zameria na využiteľnosť vybraných druhov červov (Zophobas morio, Tenebrio molitor) na odstraňovanie najmä odpadu vznikajúceho z využitia klasického polystyrénu. Študent sa vo svojej práci bude zameriavať aj na identifikáciu biologických produktov rozkladu či samotnú identifikáciu mikroorganizmov v tráviacom trakte červov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TOZP Environmental Protection Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.