21. 9. 2019  0:21 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Využiteľnosť červov pri odstraňovaní polystyrénového typu odpadu
Názov témy anglicky: Use of worms to remove polystyrene waste
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Abstrakt: V diplomovej práci sa študent zameria na využiteľnosť vybraných druhov červov (Zophobas morio, Tenebrio molitor) na odstraňovanie najmä odpadu vznikajúceho z využitia klasického polystyrénu. Študent sa vo svojej práci bude zameriavať aj na identifikáciu biologických produktov rozkladu či samotnú identifikáciu mikroorganizmov v tráviacom trakte červov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.