17. 8. 2019  14:32 Milica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Cannabis sativa - možný zdroj biologicky aktívnych zlúčenín
Názov témy anglicky: Cannabis sativa - a potential source of biologically active compounds
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Abstrakt: Cannabis sativa, ktorá je jednoročná rastlina, rodu Cannabaceae. Hlavnou psychaktívou látkou Cannabis je tetrahydrocannabinol (THC). Rastlina je známa obsahom viac ako 1100 zlúčenín, z ktorých minimálne 125 zlúčenín je kanabinoidných. Rozdiely v chemickom zložení Canabisu spôsobujú rozličné účinky na človeka. Syntetické THC, tzv. dronabinol, neobsahuje CBD, CBN alebo iné kanabinoidy, čo je jedným z dôvodov prečo sa farmakologické účinky výrazne odlišujú od prirodzených prípravkov z konope. Diplomant by sa vo svojej práci zaoberal možnosťou izolácia zlúčenín, ktoré by mohli vykazovať proti-tumorové účinky a zároveň by neboli psychoaktívne. Získané biologicky aktívne zlúčeniny z rastlín budú testované na špecifické druhy tumorov a na antibakteriálnu aktivitu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.