20. 4. 2019  20:41 Marcel
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Návrh robotizácie zvoleného montážneho procesu v spoločnosti Adient Slovakia, s.r.o.
Název tématu anglicky: Design of robotization of the chosen assembly process in Adient Slovakia company s.r.o.
Stav tématu: schváleno (prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Radovan Holubek, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Radovan Holubek, PhD.
Abstrakt: 1 Súčasný stav v oblasti robotických montážnych pracovísk 2 Návrh možností využitia priemyselného robota v procese montáže autosedačky 3 Návrh montážneho pracoviska s využitím priemyselného robota na základe požiadaviek spoločnosti Adient Slovakia, s.r.o. 4 Technicko-ekonomické zhodnotenie návrhuOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-VZS výrobné zariadenia a systémy-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.