19. 4. 2019  3:16 Jela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh robotizácie zvoleného montážneho procesu v spoločnosti Adient Slovakia, s.r.o.
Názov témy anglicky: Design of robotization of the chosen assembly process in Adient Slovakia company s.r.o.
Stav témy: schválené (prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Radovan Holubek, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Radovan Holubek, PhD.
Abstrakt: 1 Súčasný stav v oblasti robotických montážnych pracovísk 2 Návrh možností využitia priemyselného robota v procese montáže autosedačky 3 Návrh montážneho pracoviska s využitím priemyselného robota na základe požiadaviek spoločnosti Adient Slovakia, s.r.o. 4 Technicko-ekonomické zhodnotenie návrhuObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-VZS výrobné zariadenia a systémy-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.