18. 8. 2019  8:41 Elena, Helena
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Aplikácia kapilárnej izotachoforézy pri analýze fermentovaných cereálnych nápojov
Názov témy anglicky: Application of capillary isotachophoresis in the analysis of fermented cereal beverages
Stav témy: schválené (prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav potravinárstva a výživy - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca je zameraná na prípravu fermentovaných nápojov na báze cereálií. V priebehu fermentačného procesu a počas skladovania budú metódou kapilárnej izotachoforézy analyzované vybrané chemické parametre.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-POHYKO potraviny, hygiena, kozmetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.