20. 10. 2020  11:05 Vendelín
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Použitie mrlíka čilského pri príprave fermentovaných cereálnych nápojov
Názov témy anglicky:
Using of chenopodium quinoa for preparation of fermented cereal beverages
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav potravinárstva a výživy - FCHPT
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt: Diplomová práca je zameraná na prípravu fermentovaných nápojov na báze mrlíka čilského. V priebehu fermentačného procesu a počas skladovania budú analyzované vybrané chemické parametre a vykoná sa mikrobiologický rozbor a senzorické hodnotenie finálnych výrobkov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-POHYKO potraviny, hygiena, kozmetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.