24. 10. 2019  4:54 Kvetoslava
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Monitoring a správanie sa psychoaktívnych látok v meskej kanalizácii
Název tématu anglicky: Monitoring and behavior of psychoactive substances in mesh sewerage
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude realizovať monitoring a popísať právanie sa často užívaných typov ilegálnych a legálnych drog v kanalizácii. Správanie sa drog v odpadovej vode v samotnej kanalizácii je pozorované na špecifickom type reaktora, ktorý simuluje bio-prostredie kanalizáciu. Na detekciu sa využíva LC-MS/MS systém.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.