21. 8. 2019  11:22 Jana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Príprava vlákien z obnoviteľných zdrojov
Názov témy anglicky: The preparation of fibres from biodegradable polymers
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marcela Hricová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marcela Hricová, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca bude zameraná na prípravu a hodnotenie vlákien z polyméru z obnoviteľných zdrojov, konkrétne z kyseliny polymliečnej, ktorá je vyrobená napr. z kukurice. Takéto vlákna by mali v budúcnosti nahradiť bežne používané syntetické vlákna vo všetkých oblastiach vláknarenskej a textilnej výroby. Cieľom diplomovej práce bude vyselektovať typ polyméru, ktorý bude najvhodnejší pre prípravu biodegradovateľných vlákien pre bežné použitie. Bude sa hodnotiť vplyv podmienok prípravy vlákien ako aj vlastnosti takto pripravených vlákien.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-PSP prírodné a syntetické polyméry-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.