Sep 18, 2019   1:31 p.m. Eugénia
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Termokatalytické premeny biomasy na zložky palív
Title of topic in English: Thermocatalytic transformations of biomass to fuel components
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.
Summary: Na mikroreaktore spojenom on-line s GCMS sa dajú študovať katalyzované premeny rozličných zložiek biomasy pri zvýšených teplotách za prítomnosti rôznych katalyzátorov. Napr. z lignínu vznikajú aromatické látky vhodné do palív, z cukrov najmä levoglukosan a deriváty furanu. V práci sa urobí súhrn literárnych poznatkov a vlastných výsledkov nameraných na uvedenom mikroreaktore.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.