21. 10. 2019  0:03 Uršuľa
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Drevokazné huby - možný spôsob rozkladu polutantov
Název tématu anglicky: Wood root fungi - a possible way of decomposing pollutants
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca je zameraná na možné využitie drevokazných húb pri degradácii polutantov a predúprave chemicky (polystyrénový odpad, cigaretové ohorky) či biologicky ťažko štiepateľných materiálov akým je napr. lístie. Predupravený substrát je možné následne využiť napr. pri produkcii bioplynu alebo biovodíka.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.