Oct 22, 2019   6:01 p.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Drevokazné huby - možný spôsob rozkladu polutantov
Title of topic in English: Wood root fungi - a possible way of decomposing pollutants
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Summary: Bakalárska práca je zameraná na možné využitie drevokazných húb pri degradácii polutantov a predúprave chemicky (polystyrénový odpad, cigaretové ohorky) či biologicky ťažko štiepateľných materiálov akým je napr. lístie. Predupravený substrát je možné následne využiť napr. pri produkcii bioplynu alebo biovodíka.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.