Sep 23, 2019   1:38 p.m. Zdenka
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Inorganic Chemistry, Technology and Materials (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Korózna odolnosť sulfidov a keramiky na báze sulfidov vo fluoridových taveninách
Title of topic in English: A Corrosion resistance of sulfide materials in molten fluorides
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Michal Korenko, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Inorganic Chemistry, Technology and Materials - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Michal Korenko, PhD.
Summary: Predložený návrh bakalárskej práce súvisí so štúdiom koróznej odolnosti sulfidických materiálov v agresívnom prostredí roztavených fluoridov. Jedná sa predovšetkým o chemickú stabilitu FeS a materiálov na báze FeS v roztavených priemyselne zaujímavých fluorodových sústavách na báze kryolitu. Rozpustnosť a fázové rovnováhy sa budú študovať pomocou termickej analýzy.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.