21. 8. 2019  11:27 Jana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Korózna odolnosť sulfidov a keramiky na báze sulfidov vo fluoridových taveninách
Názov témy anglicky: A Corrosion resistance of sulfide materials in molten fluorides
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michal Korenko, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Michal Korenko, PhD.
Abstrakt: Predložený návrh bakalárskej práce súvisí so štúdiom koróznej odolnosti sulfidických materiálov v agresívnom prostredí roztavených fluoridov. Jedná sa predovšetkým o chemickú stabilitu FeS a materiálov na báze FeS v roztavených priemyselne zaujímavých fluorodových sústavách na báze kryolitu. Rozpustnosť a fázové rovnováhy sa budú študovať pomocou termickej analýzy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.