Oct 16, 2019   10:21 p.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Experimentálna optimalizácia purifikácie erytropoetínu pomocou iónovýmennej a multimodálnej chromatografie
Title of topic in English: Experimental optimization of erythropoietin purification by ion-exchange and multimodal chromatography
State of topic: approved (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Tomáš Molnár
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Tomáš Molnár
Summary: Purifikácia proteínov je zložitý a časovo náročný proces, ktorý väčšinou pozostáva z viacerých separačných krokov. Ciele tejto diplomovej práce zahŕňajú selekciu ionovýmenných a multimodálnych adsorbentov na purifikáciu erytropoetínu (EPO). Súčasťou práce je optimalizácia adsorpčných a elučných podmienok pomocou EPO koncentrátu produkovaného rekombinantnými bunkami a podľa získaných výsledkov návrh metódy na separáciu EPO na chromatografických kolónach.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-CHEI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.