6. 12. 2019  23:35 Mikuláš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Experimentálna optimalizácia purifikácie erytropoetínu pomocou iónovýmennej a multimodálnej chromatografie
Název tématu anglicky: Experimental optimization of erythropoietin purification by ion-exchange and multimodal chromatography
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Molnár
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Tomáš Molnár
Abstrakt: Purifikácia proteínov je zložitý a časovo náročný proces, ktorý väčšinou pozostáva z viacerých separačných krokov. Ciele tejto diplomovej práce zahŕňajú selekciu ionovýmenných a multimodálnych adsorbentov na purifikáciu erytropoetínu (EPO). Súčasťou práce je optimalizácia adsorpčných a elučných podmienok pomocou EPO koncentrátu produkovaného rekombinantnými bunkami a podľa získaných výsledkov návrh metódy na separáciu EPO na chromatografických kolónach.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-CHEI chemické inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.