14. 8. 2020  16:25 Mojmír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Experimentálna optimalizácia purifikácie erytropoetínu pomocou iónovýmennej a multimodálnej chromatografie
Názov témy anglicky:
Experimental optimization of erythropoietin purification by ion-exchange and multimodal chromatography
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Tomáš Molnár
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Purifikácia proteínov je zložitý a časovo náročný proces, ktorý väčšinou pozostáva z viacerých separačných krokov. Ciele tejto diplomovej práce zahŕňajú selekciu ionovýmenných a multimodálnych adsorbentov na purifikáciu erytropoetínu (EPO). Súčasťou práce je optimalizácia adsorpčných a elučných podmienok pomocou EPO koncentrátu produkovaného rekombinantnými bunkami a podľa získaných výsledkov návrh metódy na separáciu EPO na chromatografických kolónach.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-CHEI chemické inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.