4. 8. 2020  7:29 Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Sladidlá s prebiotickým účinkom
Názov témy anglicky:
Sweeteners with prebiotic effect
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Lucia Minarovičová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav potravinárstva a výživy - FCHPT
Max. počet študentov:--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Študent v bakalárskej práci opíše fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti sladidiel s prebiotickým účinkom a ich vplyv na ľudské zdravie. Zameria sa tiež na ich výrobu a použitie v priemysle.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.