19. 8. 2019  6:26 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Modifikácia mokrej časti papierenského stroja s cieľom zlepšenia zachytenia náterov a lepidiel na báze vody aplikovaných v procese konvertingu papiera.
Názov témy anglicky: Modification of the wet-end of a papermachine to increase the hold-out of aqueous coatings and glues applied by the paper converter
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Abstrakt: Reducing the “leakage” of aqueous based chemicals applied on the surface of machine finished papers is of crucial importance to reduce the ecological and economic footprint of biobased materials such as paper and which allows us at the same time to work on a sustainable solution to replace polymeric substrates which are currently used to manufacture films. Ecological studies also revealed that the currently available biobased substrate, called glassine paper has also considerable disadvantages as it requires quite a lot of electrical energy to finely grind pulp fibers as well as thermal energy to dry those paper grades. The task will be to collect and interpret the information from publicly available literature to be able to differentiate strategies to improve the hold-out of aqueous coatings or glues by modifying the paper bulk (e.g. by adding functional wet-end chemicals) or by modifying the paper surface (e.g. by applying those chemicals more selectively on the paper surface). The applied part of the master thesis will then involve lab tests to follow the path which appeared most promising way forward based on your previous findings from scouting the literature.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-PSP prírodné a syntetické polyméryI-PSP-DRCEPA drevo, celulóza a papier-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.