22. 9. 2019  10:12 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vvyužitie zberového papiera, analýza ich kvalitatívnych parametrov
Názov témy anglicky: Utilisation of waste papera and analysis of their qualitative parameters
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Štefan Šutý, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Štefan Šutý, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je vypracovať literárnu rešerš problematiky spojenej s recykláciou odpadového papiera s dôrazom na charakteristiku sekundárneho vlákna získaného spracovaním odpadového papiera rôznych tried. V laboratórnej časti riešiteľ zadania analyzuje potenciál získaných sekundárnych vlákien.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-PSP prírodné a syntetické polyméryI-PSP-DRCEPA drevo, celulóza a papier-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.