17. 10. 2019  14:39 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Navrhovanie súčiastok použitím generatívneho dizajnu
Názov témy anglicky: Parts designing using a generative design
Stav témy: schválené (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ivan Buranský, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Katedra obrábania a tvárnenia - UVTE MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ivan Buranský, PhD.
Abstrakt: Generatívny dizajn (generative design) je nový spôsob navrhovania súčiastok. Na rozdiel od optimalizácie topológie softvér skúma všetky možné permutácie riešenia a rýchlo vytvára alternatívy návrhu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PPT počítačová podpora výrobných technológií

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.